Protectia consumatorului

https://commission.europa.eu/topics/consumers_ro

 

Ce face Comisia?

Noua agendă privind consumatorii, adoptată în noiembrie 2020, prezintă o viziune pentru politica UE de protecție a consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare:

 1. Tranziția verde
 2. Transformarea digitală
 3. Asigurarea efectivă a respectării drepturilor consumatorilor
 4. Nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori și
 5. Cooperarea internațională

Agenda abordează, de asemenea, modul în care se poate spori protecția și reziliența consumatorilor în cursul și în urma pandemiei de COVID-19, care a creat probleme semnificative ce afectează viața de zi cu zi a consumatorilor.

Obiective

 • Să garanteze că pe piața UE sunt disponibile produse sustenabile și suficiente informații clare, care să le permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză
 • Să promoveze reparațiile și produsele mai sustenabile și „circulare”
 • Să combată practicile comerciale online care nu țin seama de dreptul consumatorilor de a face o alegere în cunoștință de cauză, care abuzează de tendințele comportamentale ale consumatorilor sau le distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfețele manipulatoare (dark patterns) și publicitatea ascunsă
 • Să adapteze normele actuale la digitalizarea în curs și la creșterea numărului de produse conectate
 • Să ajute statele membre să transpună la timp legislația în materie de protecție a consumatorilor și să-i asigure respectarea, inclusiv prin intermediul Rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor
 • Să sprijine autoritățile naționale în combaterea practicilor comerciale online ilegale și în identificarea produselor nesigure
 • Să protejeze și mai mult anumite grupuri de consumatori, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap, împotriva situațiilor de vulnerabilitate
 • Să elaboreze în 2021 un Plan de acțiune cu China, pentru a spori siguranța produselor vândute online
 • Să dezvolte sprijinul în materie de reglementare, asistența tehnică și consolidarea capacităților pentru regiunile partenere ale UE, inclusiv în Africa